HMS

Vi ønsker at våre ansatte skal trives på jobb, og legger stor vekt på å ha et trygt, trivelig og utviklende arbeidsmiljø. At sykefraværet er lavt, er en god indikasjon på at vi har lykkes.

HMS er en viktig del av dette arbeidet, og er alltid på dagsorden når nye oppdrag skal planlegges. Vi tar også alltid hensyn til det ytre miljøet når vi er ute på jobb.