Vi er i gang med VA på Baklivegen

Det rigges og trafikksikres på Jørstadmoen i Lillehammer, nærmere bestemt Baklivegen. Her vil et kjørefelt bli stengt. Trafikken lysreguleres forbi anleggsområdet. Myke trafikanter sikres med langsgående tungsikring. Vi er klare for litt VA jobb. Denne gangen for Lillehammer kommune.

Prosjektet har en verdi på rundt 3 millioner og skal ferdigstilles i November.