Samarbeidsavtale med Gjøvik Hockey

Gjøvik Graveservice har inngått samarbeidsavtale med Gjøvik Hockey. Fra Gjøvik Graveservice AS side ønsker vi å fordele vår sponsorinnsats på lag/ foreninger som tilrettelegger aktivitet for barn og unge, og Gjøvik Hockey  er en særdeles god ambassadør på dette feltet i Gjøvik. Hockey skolen, klubbens ungdomssatsning og deres sosiale profil, var avgjørende for vårt valg om å gå inn som en bidragsyter.

Gjøvik Graveservice Har i dag samarbeid med Vind IL, Vardal IL, Kastad IL, Raufoss IL Friidrett og Sportsklubben Gjøvik-Lyn.