I gang med VA på Baklivegen

By |2020-09-01T12:11:23+02:00september 1st, 2020|Prosjekter|

Vi er i gang med VA på Baklivegen Det rigges og trafikksikres på Jørstadmoen i Lillehammer, nærmere bestemt Baklivegen. Her vil et kjørefelt bli stengt. Trafikken lysreguleres forbi anleggsområdet. Myke trafikanter sikres med langsgående tungsikring. Vi er klare for litt VA jobb. Denne gangen for Lillehammer kommune. Prosjektet har en verdi på rundt 3 millioner

Vi er i gang på Sagstugrenda boligområde

By |2020-06-16T12:35:30+02:00mai 27th, 2020|Nyheter, Prosjekter|

Sagstugrenda Boliområde Sagstugrenda boligområde er et nytt boligområde i Bybrua i Gjøvik. Oppdraget går ut på å etablere ny infrastruktur for veg, vann og avløp, samt lysanlegg, strøm og fiber. Vi er kommet godt i gang med arbeidene. Skogen er ryddet og det er startet utgraving for veier og VA-grøfter. Spregningsarbeider går i gang

Kapp bil og Karosseri

By |2020-06-16T12:35:30+02:00august 24th, 2017|Nyheter, Prosjekter|

Gjøvik Graveservice AS har underetreprise for Veidekke for det nye karroseriverkstedet til KBK på Kapp. Arbeidet går utpå fjerning av masse, ca 3000m3, va, byggegrop og utenomhus. Arbeidt startet 2 uken i August

Eidsiva Kabel Grøft Gjøvik

By |2020-06-16T12:35:30+02:00august 24th, 2017|Nyheter, Prosjekter|

Gjøvik Graveservice AS har siden slutten av Mai jobbet med den nye kabelgrøften til Eidsiva som går fra Trafostasjonen på Kallerud i sør til nordre enden på parkering til CC i nord hvor det skal bygges ny trafostasjon. Det skal graves ca 2400 meter med OPI kanal (Rør kanal i betong), ca 25 km

SVV Fv.244 Håjenkrysset kryssutbedring og Fv.86 Snuplass Sletta

By |2020-06-16T12:35:30+02:00oktober 19th, 2016|Nyheter, Prosjekter|

Da er ombygging av Håjenkrysset mellom Lensbygda og Kolbu i gang. Her skal forkjørsveien byttes fra Kolbu til Lensbygda, det skal bygges noen ekstra meter med gangvei, ny gatebelysning og omlegging/ oppgradering av overvann systemet. Sletta skal det bygges ny snuplass for busser, med tilhørende infrastruktur.   Arbeidet vil gå fra oktober 2016 til

Midthun Boligfelt

By |2020-06-16T12:35:30+02:00september 21st, 2016|Nyheter, Prosjekter|

Da er mesteparten av boligfeltet på Kapp ferdig, gjenstår bare ett bygg med med utareale nå. Dette blir det ikke gjort noe med før sommern 2017. Jobben er utført for Kapp Tomte utvikling hvor vi har gjennomført felt opperbeidelse, VA, gatelys, uteområder og veier. Betonmast Rotstigen og Boligpartner hvor vi har hatt tomter, grunnarbeid