About Tord Arnekleiv Bugge

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Tord Arnekleiv Bugge has created 6 blog entries.

I gang med VA på Baklivegen

By |2020-09-01T12:11:23+02:00september 1st, 2020|Prosjekter|

Vi er i gang med VA på Baklivegen Det rigges og trafikksikres på Jørstadmoen i Lillehammer, nærmere bestemt Baklivegen. Her vil et kjørefelt bli stengt. Trafikken lysreguleres forbi anleggsområdet. Myke trafikanter sikres med langsgående tungsikring. Vi er klare for litt VA jobb. Denne gangen for Lillehammer kommune. Prosjektet har en verdi på rundt 3 millioner

Samarbeidsavtale med Gjøvik Hockey

By |2020-09-01T12:06:36+02:00september 1st, 2020|Nyheter|

Samarbeidsavtale med Gjøvik Hockey Gjøvik Graveservice har inngått samarbeidsavtale med Gjøvik Hockey. Fra Gjøvik Graveservice AS side ønsker vi å fordele vår sponsorinnsats på lag/ foreninger som tilrettelegger aktivitet for barn og unge, og Gjøvik Hockey  er en særdeles god ambassadør på dette feltet i Gjøvik. Hockey skolen, klubbens ungdomssatsning og deres sosiale profil,

Det satses på lærlinger

By |2020-06-23T15:07:17+02:00juni 23rd, 2020|Nyheter|

Mandag 22.juni hadde Gjøvik Graveservice sin første lærlingdag. Her blir lærlingene mer kjent med bedriften, hvilke forventinger bedriften har og mulighetene som finnes. Vi har også en fadderordning slik at det blir enkelt å forholde seg til en bestemt person i større grad. I dag  har vi fem engasjerte lærlinger som vi håper vil

Vi er i gang på Sagstugrenda boligområde

By |2020-06-16T12:35:30+02:00mai 27th, 2020|Nyheter, Prosjekter|

Sagstugrenda Boliområde Sagstugrenda boligområde er et nytt boligområde i Bybrua i Gjøvik. Oppdraget går ut på å etablere ny infrastruktur for veg, vann og avløp, samt lysanlegg, strøm og fiber. Vi er kommet godt i gang med arbeidene. Skogen er ryddet og det er startet utgraving for veier og VA-grøfter. Spregningsarbeider går i gang