Vi leverer for bedrifter, for the offentlige og for privatpersoner

KONTAKT

Vi kombinerer lang erfaring, stor kompetanse og en moderne maskinpark for å kunne utføre mange forskjellige tjenester – fra enkle grunnarbeider til komplette grøntanlegg. Vi utfører blant annet:

 • Tomtegraving
 • Grunnarbeider
 • Drenering
 • Fjerning av forurensede masser
 • Massetransport
 • Veibygging
 • Vann-, avløps- og fjernvarmeanlegg
 • Terrengarbeider
 • Sortering av masser og matjord
 • Sprenging og pigging
 • Grøntanlegg og belegningsstein
 • Forstøtningsmurer
 • Snørydding, strøing, kosting

Utstyr

Vi har en stor og moderne maskinpark som setter oss i stand til å utføre en lang rekke oppdrag av forskjellig karakter og omfang. Vi oppdaterer stadig maskinparken for å kunne utføre nye og eksisterende oppdrag på en optimal måte. I dag disponerer vi følgende utstyr:

 • 22 gravemaskiner med belter (2,5 – 32 tonn)
 • 3 hjulgående gravemaskiner 15 tonn
 • 8 hjullastere
 • 4 dumpere
 • 6 lastebiler
 • 4 vibrovalser
 • 4 traktorer med diverse utstyr
 • 1 minilaster
 • 8 hydrauliske slaghammere
 • 1 borrigg
 • GPS landmålingsutstyr og maskinstyring

Vann-, avløps- og fjernvarmeanlegg

Legging av rør til bruk i vann- og avløpsanlegg krever stor presisjon for at de skal virke etter hensikten. Når man skal prosjektere utvendige vann- og avløpsrør må flere elementer vurderes. Det er ofte trangt om plassen under bakken, og vi har lang erfaring med å grave ved og rundt eksisterende kabelnett og andre røranlegg for å utføre oppdraget på en god og sikker måte.

Med miljøfokuset de siste årene har også utbyggingen av fjernvarmeanlegg skutt fart, og vi er stolte av å være i forkant av kravene til kvalitetssikring og dokumentasjon av utført arbeid i forbindelse med slike prosjekter. Vi koordinerer gjerne alle aktivitetene i forbindelse med legging av rør til fjernvarmeanlegg.

Snørydding

Vi har traktorer og hjullastere for snørydding og strøing. Vi utfører også kosting og rengjøring.

Grøntanlegg og belegningsstein

Vi har gjennom mange år hatt et tett og godt samarbeid med anleggsgartnere, og kan derfor tilby totalprosjekter fra nærmest «ingenting» til ferdig beplantet tomt. Vi sørger også for belegningsstein eller annet dekke, alt etter som hva kunden spesifiserer og etterspør

Veibygging

Vi utfører infrastrukturarbeid for byggefelt, utvidelse av veg og fortau og arbeid på fylkesveier. Godt fungerende veier er avgjørende for nesten all infrastruktur, og vi har lang erfaring både med etablering av nye veitraseer og også utbedring av eksisterende veier. Vi tar gjerne hele oppdraget fra grunnarbeider til asfaltering, og sørger for at sluttproduktet blir etter spesifikasjonene.

Terrengarbeider

Vi bistår med å planere terrenget, og vi forbereder tomter og byggeplasser for videre aktivitet. Vi utfører også masseforflytning.

Massetransport

Vi hjelper til med transport av fyllmasser som pukk, sand, grus, singel, stein og jord. Ta kontakt for priser.

Grunnarbeider

Vi utfører det aller meste innen grunnarbeider og fundamentering til både privatboliger, næringsbygg og bygg for det offentlige. Vi har også oppdrag med graving for fundamentering av kjellere til parkering og andre formål.

Maskinpark

Vi har kontinuerlig investert i en moderne og effektiv maskinpark, bestående av om lag 40 enheter. Maskinparken er skreddersydd både små og store oppdrag, fra minigravere for skånsomt arbeid og vanskelig tilgjengelig steder til 30-tonns gravemaskiner, beltemaskiner, nyere lastebiler og hjulmaskiner.